Bostadsansökan

Välj kö 

Registrera dig nedan så kan du sedan logga in och göra intresseanmälningar på lediga objekt. Du kan också skapa din egen sökprofil och få förslag med e-post på objekt som matchar dina önskemål.

Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Hjälp?
Medsökandes Personuppgifter 

Medsökande existerar i databasen och kommer automatiskt att registreras till din ansökan.Hjälp?
Profiluppgifter 

Dina profiluppgifter

Profiluppgifter 

Medsökandes profiluppgifter

Önskemål 
 
 
 
  (min 1)
 
  (min 1)
(alla)
Jönköping
Huskvarna
Tenhult
Nyproduktion
Godkännande 

Enligt personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig. Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av kommer att behandlas av Vätterhem i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Vätterhem kommer inte att låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter skriftlig begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om uppgifterna är ofullständiga eller felaktiga har du rätt att begära att dessa rättas eller raderas.

Mot bakgrund av den information som Vätterhem nu lämnat samtycker jag, genom att registrera mig, till att Vätterhem får behandla personuppgifter som rör mig i enlighet med vad som anges ovan.

Jag samtycker vidare till att Vätterhem kontrollerar lämnade uppgifter, genomför kreditupplysning samt får inhämta uppgifter om aktuella och tidigare boendeförhållanden hos hyresvärdar.

Jag är medveten om att Vätterhem förbehåller sig rätten att fritt välja hyregäst.